KSM

Kilka słów o KSM Zasów…

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!

To hasło przewodnie wszystkich oddziałów KSM w Polsce. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą młodych ludzi, którzy w przyjaźni i wzajemnym zaangażowaniu czynią dobro. Dzięki organizowaniu wielu akcji religijnych, sportowych czy kulturalnych młody człowiek nabywa umiejętność pracy w zespole.

KSM to ludzie, którzy żyją wiarą i ze względu na Chrystusa czynią dobro.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Opiekunem naszego oddziału jest Ks. Grzegorz Ogórek . Organizujemy wiele akcji, działań np. Rozprowadzanie flag na 11 Listopada, rozprowadzanie kartek pocztowych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne. Organizujemy również wieczornice patriotyczne, drogi krzyżowe dla młodzieży, jasełka, czuwania, spotkania integracyjne, wspieramy akcje charytatywne np. świąteczna paczka dla potrzebujących, bierzemy udział w wielu spotkaniach, koncertach, wydarzeniach o charakterze religijnym. Np. LEDNICA 2000, Jednego Serca Jednego Ducha, Diecezjalne spotkania młodzieży SYNAJ, czuwania dekanalne, obchody święta patronalnego KSM. W naszym oddziale każdy jest za coś odpowiedzialny. Co piątek mamy swoje spotkania o różnorakiej tematyce, które pogłębiają naszą wiarę. Nie straszne nm żadne zadanie. Naszym zachowaniem i czynami staramy się świadczyć o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Jesteśmy życzliwie i ciepło odbierani przez mieszkańców parafii Zasów. Serdecznie zapraszamy nowe osoby do włączenia się w naszą działalność.