Duszpasterze

Obecnie w parafii pracują:

Proboszcz:
Ks. mgr Paweł Skraba
(od 1 lipca 2023 roku)

 

Wikariusz:
Ks. mgr Grzegorz Ogórek
(od 1 września 2023 roku)

 

Dawni proboszczowie parafii Zasów:

Ks. Ignacy Wadowski (1785-1830)

Ks. Franciszek Galarowski (1830-1850)

Ks. Antoni Grzynowicz (1850-1872)

Ks. Konstanty Maniewski (1872-1875)

Ks. Tomasz Turza (1876-1903)

Ks. Józef Krośnieński (1903-1940)

Ks. Leopold Krawczyk (1940-1964)

Ks. Władysław Grzesik (1964-1983)

Ks. Szczepan Kasiński (1983-1991)

Ks. Krzysztof Pietras (1991-2022)

Ks. Józef Szczęśniak (2022 – 2023)

Wikariusze, którzy pracowali w parafii Zasów:

Ks. Stanisław Kosydar

Ks. Stefan Bujak (1965-1967)

ks. Alojzy Kozioł (1965-1970)

Ks. Marian Biaszczad (1965-1967)

Ks. Marian Biarnat (1967-1970)

Ks. Józef Zyzak (1970-1974)

Ks. Józef Kuchta (1970-1981)

Ks. Józef Kuklewicz (1971-1983, z prawem zamieszkania w Dąbrówce Wisłockiej)

Ks. Stanisław Urbański (1974-1977)

Ks. Stanisław Gacek (1977-1979)

Ks. Szczepan Kasiński (1979-1983)

Ks. Krzysztof Pietras (1981-1990)

Ks. Zygmunt Kogut (1983-1984)

Ks. Stefan Michalski (1985-1987)

Ks. Józef Bukowiec (1987)

Ks. Stanisław Wojtas (1990-1991)

Ks. Jerzy Jawor (1991-1994)

Ks. Jan Mirek (1994-1997)

Ks. Kazimierz Piekarski (1997-1998)

Ks. Czesław Mazur (1998-2001)

Ks. Wojciech Kościółek (2001-2002)

Ks. Jacek Kantor (2002-2005)

Ks. Mariusz Kwiek (2005-2006)

Ks. Stanisław Majkrzak (2006-2007)

Ks. Grzegorz Salamon (2007-2009)

Ks. Marek Augustyn (2009-2016)

Ks. Bartłomiej Bodziony (2016-2023)

 

Kapłani pochodzący z parafii Zasów:

Ks. Jan Kulas (+2001)

Ks. Edward Weligała (+2004)

Ks. Władysław Dudek

Ks. Władysław Jaśkiewicz

Ks. Józef Kobos

Ks. Kazimierz Sroka

Ks. Kazimierz Kieraś (+2006)

Ks. Mirosław Żuchowski

Ks. Stanisław Kania

Ks. Marcin Kilian

Ks. Andrzej Wilk

Ks. Zdzisław Wawrzonek

Ks. Kamil Szęszoł

Ks. Grzegorz Gałat

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii Zasów:

Siostra Daniela – Zofia Krzystyniak

Siostra Paulina – Janina Wilk

Siostra Małgorzata Frączek

Siostra Bernadetta – Magdalena Graniczny