Cmentarz


Prosimy o zabieranie ze sobą śmieci

(kwiatów, wieńców, zniczy, zużytych wkładów itp.).

Dziękujemy. Bóg zapłać.